USS800-D-002(A0)超声单机工作站V7.0A安装手册

获得积分
资料库会员登录
搜索: [高级搜索]
下载首页 | 资源分类 | 下载排行
您的位置: 首页 > 细分领域系统 > 超声系统
 
分类导航
下载排行
最新资源
USS800-D-002(A0)超声单机工作站V7.0A安装手册
资源大小:1.07 MB 资源类型:文档
下载积分: 0
更多
-->
下载统计:总下载:0,本月下载:0,本周下载:0,今日下载:0
发表评论 错误报告 加入收藏夹
资源介绍
目录
1、运行环境................................................................................................................................................1
1.1 超声工作站.................................................................................................................................1
1.2 其他子工作站.............................................................................................................................2
2 软件安装概述......................................................................................................................................2
2.1 工作站.........................................................................................................................................2
2.2 其他子系统.................................................................................................................................3
3 软件安装流程......................................................................................................................................3
3.1 操作系统的安装.........................................................................................................................3
3.2 主板驱动的安装.......................................................................................................................14
3.3 DIRECTX 9的安装(需在安装显卡驱动前安装).................................................................14
3.4 网卡驱动的安装.......................................................................................................................15
3.5 声卡驱动的安装.......................................................................................................................15
3.6 显卡驱动的安装.......................................................................................................................15
3.7 采集卡驱动的安装...................................................................................................................15
3.8采集器安装......................................................................................................................................18
3.9 时间的设置.....................................................................................................................................19
3.10 MEDIAPLAYER 9的安装..........................................................................................................20
3.11 WINRAR 3.3的安装...................................................................................................................20
3.12 ACROBAT 5.1的安装................................................................................................................20
3.13 超声单机工作站的安装..............................................................................................................20
3.14 超声单机工作站的初始化设置..................................................................................................24
4 其他子系统安装流程........................................................................................................................24
5 系统备份...........................................................................................................................................24
下载地址
 下载地址1
按字母检索

下载须知:
大部份资源无需注册即可下载
需要积分的资源要在会员中心注册会员并用 积分体系中提示的方法赚取积分才能下载。

免责声明:
所有资源只能用于参考学习,不能用于任何商业用途,否则后果自负!